پروژه سازمانی-ایران خودرو

بادکنک آرایی ایران خودرو

بادکنک آرایی مراسم فرعه کشی ایران خودرو با حضور مردم در محل نمایندگی ایران خودرو

aseman7rang@